shutterstock_86903038

Każdy przyszły przedsiębiorca zastanawia się, jakie warunki musi spełnić, a także jakiej wysokości dofinansowanie może uzyskać. Osoba zamierzająca otworzyć własną dzialalność gospodarczą ma możliwość pozyskania dotacji z UE w wysokości do 40 tysięcy złotych. Przedsiębiorca może również starać się o pomoc w ramach innych działań związanych z tym programem.

O wsparcie w ramach powyższego programu mogą starać się osoby, które w przeciągu ostatniego roku nie prowadziły własnej działalności gospdarczej a także nie zalegają z opłatą podatków i składek ubezpieczeń społecznych. Pomoc w ramach POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) przeznaczona jest głównie dla osób mających trudności z wejściem i pozostaniem na rynku pracy, a także osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców gmin wiejskich/miejsko-wiejskich. Uprzywilejowanymi są również osoby, które nie ukończyły 25 roku życia i osoby po 45 roku życia.

Podmiot starający się o wsparcie finansowe może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 40 tysięcy złotych. Przedsiębiorca może przeznaczyć powyższą kwotę na zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia własnej działalności. Dotacja przyznawana jest bezzwrotnie.

Przedsiębiorca może liczyć również na doradztwo, a także możliwość udziału w szkoleniach z wiedzy wymaganej do rozpoczęcia i kontynuowania działalności gospodarczej. Aby włączyć się w projekt należy: zgłosić się do biura, wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty i opisać swój pomysł. Dlatego zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym programie i dołączenia do innych Klientów payleven, którym powiódł się własny biznes!

Category:
Założenie firmy

There are 4 comments

Comments are closed.