shutterstock_113338147

Założenie jednoosobowej firmy wymaga spełnienia wszystkich niezbędnych formalności. Dzisiaj pokażemy jakie dokumenty są wymagane oraz do których urzędów trzeba się zgłosić, aby proces rejestracji działalności gospodarczej odbył się bez żadnych komplikacji!

Na początku należy wypełnić specjalny formularz o nazwie CEIDG-1. Jest on dostępny na stronie www.firma.gov.pl. Tam trzeba podać niezbędne dane: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL, NIP, REGON (jeśli istnieje), imiona rodziców, adres zamieszkania oraz adres zameldowania. Kolejną rzeczą, jaką należy podać w formularzu jest nazwa firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, nazwa firmy składa się z imienia i nazwiska właściciela. W nazwie można dodać branżę lub rodzaj usługi, która będzie oferowana. Następnym etapem uzupełniania formularza jest wpisanie kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Kody te różnią się w zależności od branży. Dalsze pola do wypełnienia to: data rozpoczęcia działalności, adres firmy, adres Urzędu Skarbowego, forma opodatkowania oraz informacja czy będzie korzystać się z usług księgowego. Na końcu należy podać dane o innych swoich spółkach, nr konta bankowego i poinformować o wspólnocie majątkowej z małżonkiem.

Po elektronicznym wypełnieniu wniosku w przeciągu 7 dni należy wypełnić formularz ZUS ZUA. W przypadku, gdy płaci się już ubezpieczenie zdrowotne, trzeba zamiast tego podać swoje dane w formularzu ZUS ZZA. Wszyscy pracownicy również muszą być zgłoszeni do ZUSu.

Konieczność wizyty w Urzędzie Skarbowym zależy od formy opodatkowania wypełnionej w formularzu CEIDG-1. W przypadku rozliczeń ogólnych i gdy właściciel nie jest podatnikiem VAT, wizyta w urzędzie nie jest potrzebna. Podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt od przychodów wymagają wypełnienia specjalnego oświadczenia. Płatnicy VAT muszą wpłacić opłatę 170zł i złożyć formularz VAT-Ri najpóźniej do dnia rozpoczęcia działalności.

Jak widać, proces rejestracji firmy składa się z kilku kroków i wymaga złożenia kilku formularzy. Mamy nadzieję, że dzięki temu artykułowi, payleven przyczyni się do wzrostu liczby jednoosobowych firm w naszym kraju!

Category:
Założenie firmy