Z czego powinien składać się biznesplan?

W obecnych realiach rynkowych wielu przedsiębiorców napotyka na problem związany z pisaniem biznesplanu. Profesjonalny plan działania winien służyć pomocą przedsiębiorcy w prowadzeniu firmy, niestety dla wielu przedsiębiorców jest traktowany jedynie jako wymóg konieczny przy staraniu się o kredyt bankowy lub dotację z Unii Europejskiej. Poprawny biznesplan powinien zawierać kilka koniecznych elementów.

Przygotowanie biznesplanu może zostać zlecone zewnętrznym firmom, gdy problemem dla przedsiębiorcy jest brak wiedzy z zakresu ekonomii i planowania. Jednakże takie rozwiązanie wiąże się z wysokimi kosztami dla konsultantów biznesowych. Dokument można również przygotować osobiście, gdyż istnieją gotowe plany ramowe według których można stworzyć własny plan działania.

Biznesplan jest często sporządzany jako załącznik do wniosku o kredyt bankowy. W tym dokumencie przyszły przedsiębiorca musi udowodnić, iż przedsięwzięcie będzie rentowne a biznes się uda. Po poprawnej weryfikacji wniosku kredytowego bank wydaje pozytywną opinię i udziela kredytu.

W każdym biznesplanie powinny znaleźć się kilka niezbędnych elementow, którymi są: streszczenie, cel, charakterysyka biznesu, dokładny opis produktu, podstawowe informacje na temat firmy oraz analiza rynkowa. Pisanie biznesplanu należy zacząć od streszczenia, tworzonego po napisaniu całości. Kluczowym elementem tego dokumentu jest analiza rynku, w której przedstawione zostaje środowisko oraz warunki rynkowe przedsiębiorstwa. Nie przerażaj się tym zadaniem, spójrz na Klientów payleven, którzy z sukcesem uporali się z tym zadaniem!

Category:
Założenie firmy